Kampania polska ’39 na łamach „Kurjera Warszawskiego”: 17-22 września 1939

płonący Zamek Królewski po ostrzale artylerii niemieckiej 17 września 1939/ fot. arch.
0 219

Pomimo zdradzieckiego ataku dokonanego przez sojusznika Hitlera Związku Sowieckiego 17 września, armia polska nadal prowadziła walki w obronie polskiej ziemii i honoru Wojska Polskiego. Walki, które po ataku oddziałów sowieckich były z góry skazane na ostateczną przegraną kampanię (ale nie wojnę) nie załamywały również cywilnych mieszkańców Polski, w tym ludności Warszawy, którzy otrzymywali informacje od wciąż wydawanego „Kurjera Warszawskiego”.

PRZECZYTAJ: Kampania polska ’39 na łamach „Kurjera Warszawskiego”: 1-3 września 1939

W dniu 18 września czytelnicy otrzymali informacje z frontu, dzięki którym dowiedzieli się m.in o bohaterskiej ustawicznej obronie Helu i Oksywia. Informowano również, podając jako źródło radio duńskie, o prawdopodobnej bitwie morskiej na wysokości Gdyni przez połączone okręty angielskie i polskie z flotą niemiecką. Redakcja, informując o bitwie nad Bzurą zaznaczała, że (…) zwycięskie boje zaś pod Gródkiem Jagiellońskim i Kutnem zahartowują psychicznie żołnierza polskiego. Zwycięstwa te chociaż może tylko lokalne będą miały wielkie znaczenie dla postawy bojowej na przyszłość naszych wojsk, które przekonają się, że czołg i broń pancerna nie są tak straszną bronią jakby się zdawało1. Tego samego dnia Kurjer, powołując się na radiostację francuską informował, żę w niemieckim komunikacie o sytuacji w Polsce podkreślano męstwo naszych lotników, którzy walczą z niezwykłą brawurą2.  

19 września czytelnicy Kurjera dowiedzieli się o naruszeniu wschodniej granicy przez oddziały sowieckie. Na pierwszej stronie redakcja opublikowała orędzie prezydenta Polski do narodu polskiego, w którym Ignacy Mościcki zapisał: Dziś armia nasza zmaga się z przemocą wroga. Od pierwszej chwili aż po dzień dzisiejszy powstrzymuje ona napór niemieckich sił zbrojnych. W takim momencie nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, łamiąc wszelkie umowy i traktaty. (…) Polska (…) walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko barbarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła na świecie (…) z ciężkim sercem postanowiliśmy przenieś siedzibę organów państwowych w takie miejsce, gdzie istnieć będą warunki, zapewniające wszelką suwerenność i spokój działania3. W numerze zwrócono również uwagę na propagandę niemiecką, która łamiąc międzynarodowe konwencje radiowe dostraja swoje fale na fale stacji Warszawa II, podając szereg kłamliwych informacji o sytuacji państwa polskiego4. Kurjer wyliczył również straty, jakie państwo polskie poniosło w czasie niszczycielskiego ataku na Zamek Królewski w Warszawie5.

PRZECZYTAJ: Kampania polska ‘39 na łamach „Kurjera Warszawskiego”: 4-8 września 1939

Dzień później Warszawiacy otrzymali na łamach Kurjera nową porcję informacji o sytuacji wojennej w kraju. Poinformowano o walkach toczonych w rejonie Kutna, które skutecznie przeszkadzają w atakach na stolicę Polski od strony zachodniej. Kurjer, powołując się na zachodnie informacje radiowe stwierdził, że do Polski przybyły przez morze Czarne większe transporty amunicji i sprzętu wojskowego. Dodatkowo dowództwo francuskie drogą powietrzną nad Niemcami wysłało do Polski większe siły lotnicze do wsparcia polskich sił powietrznych6. Redakcja Kurjera, w nawiązaniu do historii, porównała sytuację, jakiej świadkami byli ówcześni Polacy do epoki potopu szwedzkiego, podkreślając, że w 1939 roku rolę Jasnej Góry spełnia Warszawa, która (…) Trwa niezachwianie i wierzy, i ufa, i broni się…Bóg miłosierny, który czuwa nad nieszczęsną naszą Ojczyzną i teraz zginąć Jej nie pozwoli…7.

20 września Kurjer podał Komunikat Dowództwa Obrony Warszawy, w którym informowano o walkach na Pradze i odparciu kilku uderzeń wroga8. Cały czas informowano o walkach prowadzonych na froncie zachodnim, gdzie Francuzi zadawać mieli wielkie straty stronie niemieckiej, cały czas idąc na przód9. Redakcja informowała o audiencji kardynała Kakowskiego u papieża Piusa XII i ambasadora Polski dr. Kazimierza Papeé, ambasadora Francji przy Stolicy Apostolskiego Charles-Roux i posła nadzwyczajnego Wielkiej Brytanii, z którymi miał rozmawiać o sytuacji Polski10. W wieczornym numerze na pierwszej stronie podano informacje, ogłoszoną przez ambasadę polską w Londynie, że Marszałek Polski Śmigły-Rydz nadal (…) znajduje się w głównej kwaterze polskiej i przebywa wciąż w pierwszych szeregach wojsk polskich11.

Dzień później podano informację, że wszystkie ataki niemieckie nad Saarą zostały odparte przez Francuzów. Jednocześnie strona francuska miała rozpocząć okopywanie się w rowach, co świadczyć miało o przygotowaniach do większej ofensywy. Opierając się na doniesieniach szwajcarskich korespondentów wojennych, „Kurjer Warszawski” informował o wejściu wojsk francuskich w bezpośredni kontakt z linią Zygryfda12.

22 września podawano Komunikat Naczelnego Dowództwa na Zachodzie z dnia 20 września, informując o podjęciu przez Niemców ataków w zagłębiu Saary. Atak ten został odparty dzięki działaniu artylerii. Mieszkańcy oblężonej Warszawy dowiedzieli się, że na długości 160 kilometrów frontu między Luksemburgiem, a Renem obie armie są w (…) ścisłym zwarciu13.

PRZECZYTAJ: Kampania polska ‘39 na łamach „Kurjera Warszawskiego”: 8-17 września 1939

Kolejny dzień walk o stolicę przyniósł społeczeństwu polskiemu oblężonej Warszawy komentarz francuski, mający podnieść na duchu zmęczone społeczeństwo. Podsumowując dotychczasowe walki w Polsce jeden z generałów francuskich stwierdził, że kampania w Polsce dotychczasowo kosztowała Niemców przeszło 50 tys. żołnierzy i stratę około 400 samolotów, w tym 700 pilotów. Jednocześnie zajęcie polskiego Śląska nie wyrówna strat, jakie strona niemiecka poniosła w wyniku zajęcia okręgu Saary przez wojska alianckie14.

Informacje te, coraz bardziej odbiegające od prawdziwego obrazu tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna, spowodowane były nadzieją na cudowne odwrócenie się sytuacji poprzez realizację solidarnie, zgodnie z umowami, zobowiązań państw zachodnich. Stało się inaczej, „Kurjer Warszawski” trwający wiernie przy pełnieniu swoich obowiązków przez okres heroicznych i trudnych walk w kraju dawał strudzonym mieszkańcom nadzieję, że poświęcenie jakie muszą ponosić Polacy wynagrodzone będzie w czasie zwycięskiego rozstrzygnięcia wojny przy boku „wiernych sojuszników”, o wolność których przelewana była drogocenna krew polska.

1 Sytuacja wojenna w Polsce, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 258, s. 1.

2 Niemcy o lotnikach polskich, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 258, s. 2.

3 Orędzie P. Prezydenta R.P. do Narodu polskiego, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 258, s. 1.

4 Nowe kłamstwa propagandy niemieckiej, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 258, s. 3.

5 Zniszczenie Zamku królewskiego w Warszawie, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 258, s. 4.

6 Sytuacja wojenna w Polsce, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 259, s. 1.

7Jak przed wiekami Polska –zwycięży!, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 259, s. 3.

8 Komunikat dowództwa obrony Warszawy, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 260, s. 1.

9 Daladier o łamaniu linii Zygfryda, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 260, s. 1; Ciężka artyleria działa, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 260, s. 1.

10 Sprawy Polskie w Watykanie, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 260, s. 2.

11 Marszałek Śmigły Rydz znajduje się w głównej kwaterze Wojsk Polskich, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 260, s. 1

12 Beskuteczne ataki niemieckie w dolinie Moseli, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 261, s. 2.

13 Na zachodzie obie armie w ścisłym zwarciu, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 262, s. 1.

14 Wielkie znaczenie walk w Polsce dla Anglii i Francji, „Kurjer Warszawski” 1939, nr 263, s. 1.

Może ci się spodobać również Więcej od autora

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ta strona wykrozystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close