Kalendarium Powstania Warszawskiego: 14 września 1944

Armia Czerwona i 1 Dywizja WP im. Tadeusza Kościuszki zajmują całą Pragę i Saską Kępę. Wobec silnych ataków niemieckich na Czerniaków ppłk Jan Mazurkiewicz „Radosław” postanawia skoncentrować swoje oddziały bliżej brzegu Wisły, aby w ten sposób zabezpieczyć teren, na którym Sowieci mogliby uchwycić przyczółki. Zgrupowanie Kedywu i oddziały „Kryski” koncentrują się na niewielkim obszarze ograniczonym ulicami: Okrąg, Czerniakowską … Czytaj dalej Kalendarium Powstania Warszawskiego: 14 września 1944