Kalendarium Powstania Warszawskiego: 11 sierpnia 1944

Niemiecki atak na magazyny na ul. Stawki, na pl. Parysowski, Muranów grozi odcięciem Zgrupowania „Radosław” od Starego Miasta. Kontrnatarcie, na którego czele staje ppłk „Radosław”, doprowadza do wyparcia Niemców ze Stawek. Kilkakrotnie ranny „Radosław” zostaje odtransportowany do szpitala. Ginie jego brat, dowódca batalionu „Miotła”, kpt. Franciszek Mazurkiewicz „Niebora”. Straty powstańców -115 zabitych, 140 rannych. Batalion … Czytaj dalej Kalendarium Powstania Warszawskiego: 11 sierpnia 1944