Ważny komunikat IPN: Przypisywanie „Buremu” zbrodni ludobójstwa nie odpowiada stanowi faktycznemu!

oddział kpt. Romualda Rajsa "Burego"/fot. arch.
2 4 413

Instytut Pamięci Narodowej wydał dziś (11.03.2019) komunikat, w którym informuje, że dotychczasowe stanowisko IPN, przypisujące kpt. Romualdowi Rajsowi „Buremu” popełnienie zbrodni ludobójstwa, nie odpowiada stanowi faktycznemu. „W świetle najnowszych badań naukowych informacje z ustaleń końcowych śledztwa w sprawie „Burego” w wielu obszarach są wadliwe” – czytamy w komunikacie.

Chodzi o śledztwo prowadzone w latach 2002 – 2005 w sprawie pozbawienia życia 79 osób, mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski, w tym 30 furmanów w lesie koło Puchał Starych, dokonanego w okresie od dnia 29 stycznia 1946 roku do dnia 2 lutego 1946 roku. We wnioskach końcowych śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku stwierdzono, że żołnierze 3. Wileńskiej Brygady NZW dokonali „likwidacji członków grupy o takim samym pochodzeniu narodowo – religijnym”, czyli prawosławnych Białorusinów, a motywem ich działania miało być „wyniszczenia części tej grupy narodowej i religijnej”.

W dzisiejszym komunikacie IPN informuje, że według znawców tematu dr Kazimierza Krajewskiego (IPN Warszawa) oraz mecenasa Grzegorza Wąsowskiego (Fundacja Pamiętamy) należy zdecydowanie odrzucić tezę, że determinantem podjętych przez 3. Wileńską Brygadę NZW działań były motywy religijno-narodowościowe: W naszej ocenie tragiczne zdarzenia spowodowane przez „Burego” i jego żołnierzy nie odpowiadają definicji zbrodni ludobójstwa, określonej w Konwencji ONZ z 9 grudnia 1948 r. jako „czyn dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich”.

W komunikacie INP podkreśla, że jedynym prawomocnym aktem prawnym dotyczącym kpt. Romualda Rajsa „Burego” i jego zastępcy, ppor. Kazimierza Chmielowskiego „Rekina”, jest postanowienie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 15 IX 1995 r. unieważniające wyroki śmierci wydane na dowódców 3. Wileńskiej Brygady NZW. Zgodnie z Ustawą z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (art. 2, pkt. 1) – „Stwierdzenie nieważności orzeczenia uznaje się za równoznaczne z uniewinnieniem”. W świetle obowiązującego prawa Romuald Rajs i Kazimierz Chmielowski są zatem niewinni.

Pełna teść komunikatu IPN TUTAJ.

Przeczytaj też:

Katarzyna TS: Żołnierze Wyklęci kontra eurokołchoz

Wsparcie - darowizny

Może ci się spodobać również Więcej od autora

% Komentarze

  1. Andrzej mówi

    w 1939 Niemcy rozstrzelali 38 obrońców poczty w Gdańsku. Rozstrzelani pocztowcy byli pracownikami placówki, którzy bronili jej po niemieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. Po kapitulacji zostali aresztowani iw W sfingowanych procesach skazani na śmierć. Wyrok wykonano. Powyższy czyn od 80 lat uważamy za zbrodnię wojenną.
    Kpt. Rajs wydał rozkaz zamordowania bez żadnego sądu 79 wieśniaków i oficjalnie jest niewinny. Brawo my!
    Dla przypomnienia: Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości zalicza do zbrodni wojennych określone w Statucie z 1945 oraz „ciężkie naruszenia” konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku o ochronie ofiar wojny: UMYŚLNE ZABÓJSTWO, torturowanie lub nieludzkie traktowanie, włączając w to doświadczenia biologiczne, umyślne powodowanie wielkich cierpień albo ciężkie zamachy na nietykalność fizyczną lub zdrowie, bezprawne deportacje lub przeniesienia, bezprawne pozbawianie wolności, zmuszanie osoby podlegającej ochronie do służby w siłach zbrojnych Mocarstwa nieprzyjacielskiego, pozbawianie jej prawa do tego, aby była sądzona w sposób słuszny i bezstronny zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, branie zakładników, niszczenie i przywłaszczanie majątku nie usprawiedliwione koniecznościami wojskowymi i wykonywane na wielką skalę w sposób niedozwolony i samowolny.

  2. Robert mówi

    Pragnę zauważyć że wyroki śmierci wykonywane przez żołnierzy Państwa Podziemnego na ogół nie byly poprzedzane procesami. Proszę się więc za bardzo nie rozpedzac

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ta strona wykrozystuje pliki cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close